Produkcja
Intralogistyka
Zasoby

Diagnoza Operacyjna

Dane i rekomendacje, dzięki którym obniżysz koszty operacyjne i zapewnisz ciągłość pracy zakładu.

What is operational diagnosis

Czym jest Diagnoza Operacyjna?

to badanie przebiegu i efektywności wybranego procesu związanego z produkcją lub logistyką wewnętrzną.

Badanie prowadzone jest automatycznie (24/7) na podstawie pomiarów ruchu zasobów zaangażowanych w dany proces, np. wózków widłowych, półproduktów, pracowników, pociągów logistycznych, itp.

Dzięki zebranym danym Klient widzi rzeczywisty przebieg procesów (panel użytkownika 24/7) oraz wykorzystanie zasobów. Efektem diagnozy jest raport końcowy i rekomendacje pozwalające na obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie przewidywalności procesów.

efekty diagnozy operacyjnej

01

Diagramy spaghetti i mapy ciepła

Generowane automatycznie dla wszystkich lub wybranych zasobów (np. pracowników, wózków). Pozwalają na szybkie przejrzenie ruchu i aktywności w wybranym zakresie czasu w celu identyfikacji nietypowych lub nieplanowanych zachowań.

What is operational diagnosis
What is operational diagnosis

02

Wskaźniki wykorzystania zasobów

Pokazują rzeczywisty poziom aktywności i wykorzystania zasobów produkcyjnych, w podziale na strefy oraz okresy (np. zmiany). System analizuje bardzo dokładnie sposób ruchu każdego zasobu, dzięki czemu jest w stanie określić czy jest on w danym momencie produktywny.

03

Wskaźniki związane z bezpieczeństwem pracy

Pokazują one czy pracownicy stosują się do zasad BHP wprowadzonych w związku z Covid-19. System może np. pokazać w których strefach lub stanowiskach pracy nie jest zachowywany wymagany dystans między pracownikami, czy pracownicy spędzają zalecany czas w śluzie sanitarnej, a także sprawdzić gdzie przebywał i z którymi osobami miał kontakt zarażony pracownik.

What is operational diagnosis
What is operational diagnosis

04

Wykrywanie i mapowanie cykli produkcyjnych

To pomiary rzeczywistego przebiegu wybranych etapów cyklu produkcyjnego, np. pętli mleczarza, kompletacji zamówień lub przepływu półproduktów przez kolejne gniazda produkcyjne. System rejestruje każdy cykl oraz czas jego wykonania, co pozwala na identyfikację marnotrawstw i wdrożenie usprawnień procesowych aby dostosować czas cyklu do wymaganego czasu taktu.

05

Czas przebywania w strefach operacyjnych

Zliczanie roboczogodzin spędzonych przez wybrane zasoby w poszczególnych strefach pozwala na zrozumienie przebiegu procesów, rzeczywistego obłożenia stref w czasie, a nawet produktywności poszczególnych pracowników. Na przykład, niska liczba roboczogodzin w strefie pracy może tłumaczyć niższą produktywność na nocnej zmianie, a zbyt długi czas oczekiwania wózka w strefie załadunku może sygnalizować niewydolność procesu dostaw.

What is operational diagnosis
What is operational diagnosis

06

Puls życia zakładu

Są to różnego rodzaju zbiorcze i przekrojowe wskaźniki pokazujące zmiany aktywności na terenie monitorowanego obszaru w czasie. Wskaźniki mogą być np. związane z konkretnymi aktywnościami jak wjazdy do strefy, ilością cykli, przepracowanymi roboczogodzinami, czy operacji - każdy z nich w podziale dziennym, tygodniowym lub per zmiana.

Etapy usługi

Cały proces diagnozy zajmuje 6 tygodni i może obejmować monitoring nawet 50 różnego rodzaju zasobów.
1

Ustalenie celów diagnozy

Specjalista Indoorway zapoznaje się z potrzebami Klienta oraz procesem wybranym do monitoringu i na tej podstawie wspólnie ustala zakres diagnozy i oczekiwane rezultaty.

2

Instalacja systemu

Wdrożenie systemu pomiarowego trwa 1 dzień, nie wymaga integracji z istniejącymi systemami Klienta, a pomiary nie zakłócają codziennej pracy zakładu.

3

Automatyczne pomiary

Pomiary odbywają się automatycznie i bez przerwy, przez okres co najmniej dwóch tygodni. Klient ma stały podgląd danych na żywo dzięki dostępowi do panelu użytkownika 24/7.

4

Warsztat

Zebrane dane prezentujemy i omawiamy z Klientem podczas dedykowanych warsztatów, możliwych do przeprowadzenia również w wersji online.

5

Rekomendacje

Klient otrzymuje raport podsumowujący wyniki diagnozy i prezentujący rekomendacje konkretnych działań zgodnie z ustalonymi wcześniej celami.

Dlaczego Indoorway?

Diagnoza dokonywana w oparciu o min. 400 godzin pomiarów
Klient ma 24/7 dostęp do danych w czasie rzeczywistym i historycznych
Pierwsze rekomendacje już po 3 tygodniach od wdrożenia
Niskie zaangażowanie operacyjne wymagane od Klienta na etapie pomiarów

We work with

Famur logo
Hikvision logo
Hubraum logo
Whirlpool logo

Potrzebujesz skutecznej diagnozy
w Twoim zakładzie?

Napisz do nas! Błyskawicznie odpowiemy na Twoje pytania.
The administrator of personal data (e-mail address) is Indoorway sp. z o.o. with its registered office in Lublin, address: Tomasz Zana 39A Street, 20-601 Lublin. The data is processed on the basis of Indoorway's legitimate interest in conducting direct marketing of own services. You can find more information in the Privacy Policy.
Ogranicz straty w procesach produkcji i logistyki wewnętrznej Indoorway.com
Zobacz jak ograniczyć koszty operacyjne w zakładzie produkcyjnym Zobacz Case Study