Poprawiamy wydajność procesów produkcyjnych i magazynowych

Oferujemy inteligentne systemy zbierania i analizy danych o ruchu zasobów zaangażowanych w procesy produkcji, logistyki wewnętrznej oraz kompletacji

Zapytaj o ofertę
process forklift

Zaufali nam

WhirlpoolLotte Wedel
Kimball ElectronicsDr Irena ErisMCCGKN

Nasze rozwiązanie każdorazowo dostosowujemy do sytuacji i wymagań Klientów

Możesz poprawić tylko to, co mierzysz

Dostarczamy wysokiej jakości danych o lokalizacji i przepływach

Sensory Indoorway, specjalnie stworzone przez nas do zastosowań w halach produkcyjnych i magazynowych, pozwalają na pomiary 24/7 dokładnej lokalizacji wózków widłowych, pracowników, skanerów, robotów mobilnych AGV/AMR, półproduktów, wyrobów gotowych lub narzędzi.

Używamy do tego technologii Ultra Wideband (UWB) oraz dodatkowych źródeł danych (RFID, GPS, dalmierze laserowe) w zależności od potrzeb. Zapewniamy:

  • Dokładność pomiarów poniżej 1 metra sprawdzoną w trudnych przestrzeniach produkcyjnych i magazynowych
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz nadzór nad instalacją
  • Stały monitoring działania systemu i wysokie SLA
Indoorway Devices

Dane na żywo pomagają w codziennym zarządzaniu

Dzięki danym z sensorów, nasi Klienci widzą w czasie rzeczywistym lokalizację monitorowanych zasobów na mapie swojego zakładu oraz mogą obejrzeć ich aktywność w czasie generując cyfrowe diagramy spaghetti lub mapy ciepła ruchu.

System umożliwia też szybką reakcję na zdarzenia niepożądane takie jak nieautoryzowany wjazd wózka do strefy lub nieprawidłowo obsadzone stanowisko pracy. W takim przypadku wysyła notyfikacje w postaci SMS, emaila, sygnału świetlnego lub dźwiękowego. Dzięki danym na żywo z systemu Indoorway nasi Klienci:

  • Widzą cały ruch i dowiadują się o istotnych zdarzeniach w czasie rzeczywistym
  • Mogą zareagować, zanim zdarzenia niepożądane przerodzą się w problemy
  • Alokują na bieżąco zasoby tam gdzie są w danym momencie potrzebne

Wskaźniki operacyjne wspomagają planowanie i ciągłe doskonalenie

Łącząc kompetencje technologiczne, data science oraz dogłębną znajomość procesów produkcyjnych i magazynowych, nasi specjaliści pracują blisko z Klientami aby dostarczyć wskaźniki analityczne, które wspomagają podejmowanie decyzji poprawiających wydajność.

Dane pozyskane przez Indoorway możemy integrować również z danymi z systemów takich jak WMS, ERP, czy MES. Pozwala to na lepsze zrozumienie, poprawę i zarządzanie procesami kompletacji, przezbrojeń oraz usprawnienie organizacji pracy. W odróżnieniu od tradycyjnych konsultantów:

  • Wspomagamy Klientów w oparciu o wysokiej jakości cyfrowe dane zbierane 24/7
  • Nasz system pozwala na szybkie sprawdzenie na liczbach, czy wprowadzone zmiany dają zamierzone efekty
  • Zbierane przez nas dane mogą wspomagać automatyzację procesów oraz integrować z innymi systemami
Forklift movement

FAQs

Ile kosztuje rozwiązanie Indoorway?

Chevron
Nasze rozwiązanie oferujemy w miesięcznym abonamencie, którego wysokość jest uzależniona od wielkości (m²) monitorowanego obszaru, liczby monitorowanych zasobów (im więcej, tym cena jednostkowa jest niższa) oraz ustalonego z Klientem pakietu analitycznego. W ramach abonamentu wypożyczamy niezbędny sprzęt pomiarowy, dajemy na niego gwarancję przez cały okres trwania kontraktu, zapewniamy dostęp do danych 24/7, wysoką dostępność systemu (SLA) a także oferujemy wsparcie analityczne w interpretacji danych oraz przygotowaniu nowych wskaźników.

W zależności od zakresu wdrożenia oraz typu problemów, jakie rozwiązujemy, okres zwrotu z inwestycji (ROI) w rozwiązanie Indoorway wynosi od 6 miesięcy do dwóch lat. Mamy zresztą zasadę, że nie składamy oferty, jeśli nie jesteśmy w stanie oszacować pozytywnego ROI.

Jakiego typu firmy są użytkownikami systemu Indoorway?

Chevron
Nasze rozwiązanie kierujemy do dużych zakładów produkcyjnych oraz centrów dystrybucyjnych. Zazwyczaj mają one przynajmniej
8 000 m² powierzchni produkcyjnej, na której pracuje w sumie co najmniej 150 osób oraz/lub 10 000 m² powierzchni magazynowej, na której pracuje co najmniej 50 osób. Przy takiej powierzchni oraz liczbie pracowników, sprawne zarządzanie bez dobrych danych na temat rzeczywistego przebiegu procesów jest już bardzo trudne.

Im bardziej skomplikowane i zmienne (np. sezonowość, zmienny popyt, częste przezbrojenia lub wiele indeksów) operacje oraz im więcej zaangażowanych ruchomych zasobów (wózki, pracownicy, AGV, skanery, pociągi logistyczne), tym większe korzyści odnoszą nasi Klienci. Nasz system jest bardzo skalowalny, więc nie mamy ograniczenia co do maksymalnej wielkości wdrożenia.

Czym się różni rozwiązanie Indoorway od konkurencji?

Chevron
Naszym unikalnym wyróżnikiem jest połączenie kompetencji technologicznych z domenową wiedzą o procesach produkcyjnych i magazynowych.

1. Dostarczamy dane procesowe, których nie sposób zebrać manualnie. Jeśli proces ma marnotrawstwa (Muda), znajdziemy je.
2. Jesteśmy specjalistami dającymi rekomendacje w oparciu o wysokiej jakości dane, a nie tylko obserwacje i założenia.
3. Jesteśmy proaktywnym wsparciem działań analitycznych oraz optymalizacyjnych naszych Klientów, stosując podejście ciągłego doskonalenia (Kaizen).
4. Wdrażanie zmian oraz standaryzacja procesów przy stałym monitoringu parametrów operacyjnych przez Indoorway obniża ryzyko popełnienia błędów, a efekty widać bardzo szybko.
5. Nasz system można łatwo rozszerzać, a nasze analizy możemy uzupełniać danymi z tradycyjnych systemów takich w jak WMS, ERP, MES.

W jaki sposób Indoorway pracuje z Klientami?

Chevron
Dzięki połączeniu kompetencji technicznych oraz wiedzy domenowej o procesach produkcyjnych oraz magazynowych, zespół Indoorway stanowi rozszerzenie zespołów klienta zajmujących się optymalizacją procesów oraz lean manufacturing.

Jeszcze przed wdrożeniem systemu przeprowadzamy z Klientem warsztat, podczas którego dokładnie definiujemy wskaźniki analityczne, które będą do dyspozycji Klienta od razu po uruchomieniu systemu. Wsparcie zespołu analitycznego jest stałe, a jego zakres zmienia się w czasie wraz z potrzebami Klientów.

1. W pierwszym miesiącu działania systemu nasz zespół analityczny pomaga Klientom w interpretacji danych oraz sugeruje jakie jeszcze wskaźniki lub format danych mogłyby lepiej pomóc w zrozumieniu obecnych źródeł nieefektywności. W tym czasie udaje się też zidentyfikować tzw. low hanging fruits, czyli odchylenia od standardów, czy też niewłaściwe lub wręcz ryzykowne zachowania, które Klienci mogą szybko naprawić.
2. W kolejnych miesiącach pomagamy w określeniu standardów procesów (czasy, trasy, liczba zasobów, wymagane kompetencje), które w optymalny sposób pozwolą na realizację działań produkcyjnych lub magazynowych.
3. Po wdrożeniu przez Klientów działań zmierzających do standaryzacji procesów, zespół Indoorway pomaga Klientom w określeniu czy przynoszą one oczekiwane korzyści, czy też może powodują problemy gdzieś indziej. Wynika to z tego, że usunięcie jednego wąskiego gardła, często powoduje powstanie nowego w innym miejscu.
4. Następnie pracujemy zgodnie z podejściem ciągłego doskonalenia, tak aby pomóc utrzymać Klientom wysokie standardy i wspierać ich w ciągły sposób przy kolejnych projektach optymalizacyjnych.

Jak długo trwają projekty Indoorway dla Klientów?

Chevron
System Indoorway został stworzony do wsparcia procesów ciągłego doskonalenia, zgodnie z podejściem lean manufacturing. Wprawdzie pierwsze wnioski z systemu Indoorway na temat źródeł problemów wpływających na wydajność procesów są dostępne już po kilku tygodniach od rozpoczęcia pomiarów, ale zaprojektowanie, wdrożenie przez Klientów i następnie analiza efektów wprowadzonych działań naprawczych, zajmuje wiele miesięcy. Z tego też powodu nasze wsparcie jest zazwyczaj ciągłe, choć podejmujemy się czasem projektów konsultingowych na mniejszą skalę lub wspomagamy działania zewnętrznych konsultantów dostarczając wysokiej jakości dane.

Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas
Patronat: fundusze europejskie, rzeczpospolita polska, unia europejska