Wsparcie wdrożeń robotów mobilnych (AGV/AMR)

Indoorway analizuje obecny proces logistyki wewnętrznej pod kątem potencjału automatyzacji robotami AGV/AMR oraz wspiera Klientów w osiągnięciu zakładanej wydajności po ich wdrożeniu

Zapytaj o ofertę

Analiza potencjału wprowadzenia robotów mobilnych

W jaki sposób przebiega taka analiza?

Indoorway dokładnie analizuje przebieg obecnych procesów transportu wewnętrznego, wskazując konkretne trasy, na których wprowadzenie automatyzacji jest możliwe. Kluczową analizą jest sprawdzenie liczby mikroprzestojów w obecnym procesie spowodowanych przez pracowników lub inne wózki będące na trasie przejazdu.

Kiedy taka analiza jest w ogóle potrzebna?

Roboty AGV/AMR poruszają się dużo wolniej niż wózki widłowe, muszą się zatrzymać gdy napotkają przeszkodę i nie zawsze są ją w stanie szybko ominąć. Bez uwzględnienia skali rzeczywistych przeszkód występujących w danym procesie, modelowanie zakładanej wydajności wózka może być zbyt optymistyczne. Taka analiza jest więc niezbędna gdy wózek nie ma dedykowanych dróg transportowych, a trasa jego przejazdu jest dłuższa niż 50 metrów.

Jakie odniosę korzyści?

Inwestycja w wózki AGV/AMR to wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych, często powyżej miliona. Dodatkowo do kosztów należy doliczyć czas pracowników zaangażowanych we wdrożenie oraz dojście do zakładanej wydajności. Analiza Indoorway pokaże czy taka inwestycja jest w ogóle zasadna biorąc pod uwagę obecne procesy intralogistyczne i czy ma w ogóle szansę być opłacalna.

Wsparcie przy wdrożeniu robotów mobilnych

W jaki sposób przebiega takie wsparcie?

Lokalizatory montowane na robocie mobilnym dokładnie monitorują jego ruch oraz analizują lokalizację. W ten sposób dokładnie wiadomo kiedy pracował zgodnie z założeniami, a kiedy nie. Dodatkowy kontekst mogą dostarczać dane o poruszaniu się innych zasobów na trasie robota. Dzięki temu wiadomo gdzie i dlaczego robot się zatrzymywał.

Kiedy takie wsparcie jest w ogóle potrzebne?

W przypadku wdrożeń kilku robotów na raz lub skomplikowanego procesu obsługiwanego przez robota (model pull, różne trasy, różne gabaryty wożonych towarów), odpowiednie zaprojektowanie pracy robota nie jest łatwe. Zazwyczaj w takich przypadkach życie bardzo szybko weryfikuje poczynione wcześniej założenia, ponieważ nagle pojawiają się odchylenia i odstępstwa, które nie zostały w modelu uwzględnione. Dane z Indoorway pokazują rzeczywistą skalę poszczególnych problemów i pomagają w ustaleniu priorytetów działań.

Jakie odniosę korzyści?

Inwestycja w wózki AGV/AMR to wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych, często powyżej miliona. Dodatkowo do kosztów należy doliczyć czas pracowników zaangażowanych we wdrożenie oraz dojście do zakładanej wydajności. Analiza Indoorway pokaże na danych zasadność wydatku inwestycyjnego i pomoże skrócić czas potrzebny na osiągnięcie przez robota mobilnego zakładanej wydajności, który obecnie często trwa miesiące.