Poprawa wydajności pracy
w gniazdach produkcyjnych

Case study rozwiązania Indoorway na podstawie wdrożenia u producenta witryn chłodniczych ES System K.

Dzięki danym od Indoorway Klient poprawił

12%
wzrost wydajności monterów
4 tygodnie
czas od rozpoczęcia pomiarów
do pierwszych rezultatów

O kliencie

Firma ES SYSTEM K jest producentem urządzeń chłodniczych, z których korzystają klienci
z ponad 50 krajów. Oddziały firmy funkcjonują w kilku krajach Europy, Azji oraz w Ameryce Północnej i Południowej.

W ofercie ES SYSTEM K można znaleźć szeroki asortyment nowoczesnych mebli chłodniczych dla całego sektora retail: sklepów wielkopowierzchniowych, dla obiektów typu convenience store oraz cukierni, lodziarni i stacji benzynowych. W dobie pandemii
ES SYSTEM K wprowadziła na rynek także szereg rozwiązań wspomagających bezpieczny handel, w tym także urządzenie przeznaczone do przechowywania i bezkontaktowego odbioru zakupów e-grocery. Łącznie firma posiada 35 000 m² powierzchni produkcyjnej, na której pracuje ponad 600 pracowników.

„Najważniejsza dla mnie wartość płynąca z rozwiązania Indoorway to dostępność danych w czasie rzeczywistym w Panelu Klienta oraz możliwość interpretacji danych z dnia poprzedniego. W moim odczuciu czas od rozpoczęcia monitoringu do uzyskania efektów, na których nam zależało, był bardzo krótki. Indoorway był dla nas dostępny na zawołanie (co bardzo sobie ceniłem w naszej współpracy), a tematy, które zgłaszaliśmy, były realizowane już na drugi czy trzeci dzień. Zespół Indoorway jest otwarty na nowe pomysły, co pozwoliło nam lepiej współpracować i skupić się na odkrywaniu danych na nowo."

Marcin Nabagło, Kierownik produkcji w ES SYSTEM K SP. z o.o.

Opis problemu

Kierownik produkcji w ESSK, Marcin Nabagło, zidentyfikował proces montażu jako kluczowy proces do poprawy w celu osiągnięcia wyższego OEE. Na podstawie własnych obserwacji był w stanie zidentyfikować obszary do poprawy, szczególnie zbyt niski czas przebywania monterów przy swoich stanowiskach, ale potrzebował danych aby zrozumieć z czego wynikały problemy, na ile są poważne oraz jak je można zaadresować.

Wdrożenie systemu Indoorway

  • Na bazie wytycznych od Klienta zainstalowaliśmy urządzenia pomiarowe w obszarach produkcji i gniazd montażowych. Każdy z monterów otrzymał lokalizator, który automatycznie i w czasie rzeczywistym umożliwiał rejestrację lokalizacji oraz czasu spędzanego w różnych strefach.
  • Klient miał dostęp do danych na żywo, mógł odtwarzać ruch każdego lokalizatora
    z wybranego okresu rysując diagramy spaghetti lub tworząc mapy ciepła.

Dzięki analizie map ciepła zidentyfikowaliśmy obszary o dużym natężeniu ruchu monterów.

Wprowadzone rozwiązania i efekty

Dzięki danym z systemu Indoorway Klient nie tylko był w stanie zidentyfikować marnotrawstwa w procesie, ale też szybko zweryfikować czy wdrożone dzięki danym działania naprawcze przynoszą spodziewane korzyści.

Główne działania obejmowały:
  • Klient przeorganizował proces pobierania narzędzi i komponentów z magazynu, eliminując zbędny ruch pracowników produkcyjnych.
  • Zostało utworzone nowe stanowisko pracy, mające na celu dowożenie niezbędnych narzędzi do pracowników w gniazdach montażowych.
  • Wprowadzone zmiany zredukowały zbędny ruch pracowników poza gniazdami produkcyjnymi, co przełożyło się na wzrost średniego czasu spędzanego przez pracowników produkcyjnych na stanowiskach pracy z 71% do 81%.
  • Pierwsze efekty były widoczne już po 4 tygodniach od wdrożenia systemu Indoorway a system monitorował na bieżąco czy wprowadzone korzyści się utrzymują w czasie i jak na nie wpływają nowo wprowadzane zmiany w procesie produkcji.

Sprawdź jak taki projekt może wyglądać w Twojej firmie

Zamów darmową rozmowę z ekspertem od optymalizacji procesów.
Sprawdzimy, gdzie leży problem i zaproponujemy rozwiązanie.
Zamów rozmowę telefoniczną