Automatyczna rejestracja lokalizacji wyrobów gotowych

Zastąp ręczne skanowanie automatyczną rejestracją lokalizacji w WMS dzięki użyciu technologii UWB oraz/lub RFID. Główne zastosowanie dla wyrobów gotowych, które nie mieszczą się na regałach wysokiego składowania

Zapytaj o ofertę

Zastąp skanery automatyczną rejestracją

Co można zautomatyzować?

Indoorway umożliwia automatyczną rejestrację przepływów wyrobów gotowych z produkcji aż do załadunku na ciężarówki, pod warunkiem, że transport tych wyrobów odbywa się wózkami widłowymi.

Jak to działa?

Indoorway umieszcza na wózkach lokalizatory UWB oraz anteny RFID, które odczytują informacje zapisane na pasywnych tagach RFID z etykiet wyrobów gotowych. Dzięki temu możliwa jest automatyczna rejestracja lokalizacji każdego z wyrobów gotowych, która następnie jest przekazywana do WMS.

Jakie odniosę korzyści?

Automatyczna rejestracja oszczędza czas potrzebny operatorowi wózka na zeskanowanie kodu kreskowego towaru oraz kodu kreskowego lokalizacji, a także eliminuje błędy, które w takim manualnym procesie zawsze występują. Takie błędy generują duże koszty związane z poszukiwaniem wyrobu gotowego, który miał błędnie zapisaną lokalizację, szczególnie jeśli wiąże się to z potencjalnym opóźnieniem wyjazdu towarów do klienta.

Znajdź półprodukty lub wyroby gotowe na polach odkładczych

Co jest nie tak z obecnymi sposobami zapisu lokalizacji?

W przypadku wyrobów gotowych, których nie da się przechowywać na regałach wysokiego składowania, muszą one być umieszczone na polach odkładczych. Wymaga to za każdym razem zeskanowania przez pracownika kodu wyrobu, kodu lokalizacji i często kodu nośnika (kosz, paleta, stojak, wózek), na/w którym się dany wyrób znajduje. Podobna sytuacja ma często miejsce z półproduktami przy manualnym procesie produkcji.

Jak to robi Indoorway?

Lokalizatory Indoorway są zamontowane na skanerach kodów kreskowych lub nośnikach, na/w których znajduje się półprodukt lub wyrób gotowy. W momencie skanu wyrobu gotowego, do WMS wysyłana jest również informacja o dokładnej lokalizacji wykonania skanu, co zmniejsza liczbę błędów przy manualnym skanowaniu. Dodatkowo, w procesie kompletacji pracownik widzi dokładnie na mapie zakładu gdzie ma się udać.

Jakie odniosę korzyści?

Możliwość szybkiego odnalezienia wyrobu gotowego to krótszy czas kompletacji i redukcja opóźnień. Dodatkowo Indoorway daje dokładne informacje o rotacji nośników, co pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów oraz przestrzeni.