Poprawa wydajności magazynu

Case study rozwiązania Indoorway na podstawie wdrożenia w zakładzie producenta kosmetyków L'Oreal pod Warszawą.

TRANSFORMACJA LEAN -
dzięki danym z Indoorway Klient uzyskał:

+12%
wzrost produktywności
+157 tys. EUR
oszczędności wygenerowanych rocznie

O kliencie

Firma L’Oréal jest wiodącym producentem kosmetyków obecnym na rynku od 1992 roku. Jej misją jest dostarczanie konsumentom na całym świecie innowacyjnych produktów kosmetycznych, które są sprawdzane pod względem jakości, skuteczności oraz bezpieczeństwa.

„Dane pozyskiwane od Indoorway umożliwiają nam szybsze podejmowanie trafnych decyzji, minimalizując ryzyko błędu. Są wiarygodnym źródłem informacji i jedynym sposobem, aby uzyskać rzeczywisty obraz sytuacji w fabryce. Co więcej, ułatwiają znajdywanie wąskich gardeł i pozwalają zdefiniować odpowiednie akcje. Ważną dla mnie wartością płynącą z rozwiązania Indoorway była również możliwość angażowania pracowników w działania, czyli na podstawie danych, wprowadzanie zmian i ustalanie wspólnych standardów, pod którymi wszyscy mogą się podpisać."

Łukasz Chochel, Warehouse Manager w L’Oréal Warsaw Plant

Opis problemu

W związku z dwukrotnym powiększeniem mocy produkcyjnych zakładu, znacznym poszerzeniem produkowanego asortymentu oraz inicjatywami Grupy L’Oréal związanymi z poprawą wydajności operacyjnej, zarząd L’Oréal Warsaw Plant postawił sobie za cel optymalizację kosztów i wprowadzenie automatyzacji. Zespół projektowy postanowił podejść do tematu w sposób oparty na danych, rozpoczynając od dobrego poznania swoich obecnych procesów. 

Optymalizacja w L’Oréal Warsaw Plant została zaprojektowana zgodnie z podejściem Lean i składała się z następujących etapów: 
 • Analiza automatyzacji
 • Zbieranie i analiza danych
 • Uproszczenie
 • Transformacja Lean
 • Inwestycje
 • Automatyzacja
Pierwsze podejście do zbierania danych, w tym mapowania strumienia wartości (Value Stream Mapping) było wykonywane manualnie i zaangażowało 43 wewnętrznych
i zewnętrznych specjalistów przez 73 dni. Zebrane przez nich dane okazały się jednak niewystarczające, aby na ich podstawie wyciągnąć odpowiednie wnioski, głównie
z powodu dużej kompleksowości procesów przepływów oraz wielkości analizowanego obszaru. Wtedy firma L’Oréal zgłosiła się do Indoorway, aby dostarczył niezbędne dane
do przeprowadzania analizy.

Wdrożenie systemu Indoorway

Indoorway zainstalował system w magazynie na powierzchni 20 000 m². Pomiary objęły 24 wózki, których lokalizacja i ruch były mierzone z dokładnością 1 metra przez 4000 godzin, co przełożyło się aż na 14,6 miliona jednostkowych punktów lokalizacyjnych. Na podstawie pomiarów Indoorway dostarczył również dokładną analitykę pokazującą potencjał na poprawę wydajności procesów (np. konfekcjonowania), w tym:
 • rzeczywiste obciążenie poszczególnych stref - takie dane sygnalizują wąskie gardła albo potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników;
 • aktywność zasobów w czasie - duże wahania aktywności w ciągu dnia pokazują problemy z planowaniem pracy zasobów, ich nieefektywnym wykorzystaniem;
 • rzeczywisty czas poszczególnych operacji/cykli - takie dane dokładnie pokazują odchylenia od standardów, sygnalizują źródło wielu problemów.

Wprowadzone rozwiązania i efekty

 • Analiza przebiegu istniejących procesów dokładnie pokazała nie tylko istniejące nieefektywności, ale pomogła w podjęciu decyzji co (i jak) poprawić w pierwszej kolejności oraz wyliczyć które inicjatywy nie zapewnią oczekiwanego zwrotu z inwestycji (ROI). Na przykład, dzięki analizie procesów magazynowych okazało się, że ROI z rekomendowanego wcześniej na podstawie manualnej analizy VSM przeniesienia owijarki wyniesie aż 5 lat. Klient przeorganizował też proces pobierania narzędzi i komponentów z magazynu, eliminując zbędny ruch pracowników.
 • Dzięki danym o rzeczywistej aktywności wózków oraz wizualizacjach ich ruchu w formacie map ciepła, zespół L’Oréal Warsaw Plant był w stanie zdiagnozować obszary, gdzie najczęściej tworzyły się wąskie gardła. Na podstawie tych danych, znając przy tym dokładną skalę problemów oraz częstotliwość ich występowania, zespół przeprowadził dodatkowe warsztaty z operatorami, podczas których udało się dokładnie ustalić źródła problemów oraz priorytety. W pierwszej kolejności została zmieniona organizacja umieszczenia etykiet w regałach. Zespół wdrożył również podejście 5S w obszarze ramp oraz przeprojektował niektóre przepływy (Process Flows), co pozwoliło na redukcję marnotrawstwa (Muda) zbędnego ruchu. Okazało się, że jego przyczyną były palety znajdujące się na trasie przejazdu, które teoretycznie powinny się znajdować w innym miejscu, ale zostały tam zostawiane z wygody operatorów i na dużo dłużej niż wskazywał na to proces.
 • Analiza map ciepła wskazała też obszary nadmiernego ruchu wózków w obszarach przebywania pracowników. Przeprowadzona w jej rezultacie reorganizacja Process Flows wpłynęła na redukcję ryzyka wypadków z udziałem wózków i pracowników.
 • Analiza danych o ruchu wózków pomogła też Klientowi w weryfikacji założeń planowanego przeniesienia owijarki, które było rekomendowane wcześniej przez zewnętrznych konsultantów na bazie ich obserwacji oraz doświadczeń z innych zakładów. Dane z Indoorway pokazały, że korzyść z tej operacji byłaby dużo niższa niż zakładana, generując zwrot z inwestycji dopiero po 5 latach. Dodatkowo sama operacja przeniesienia zakłóciłaby ciągłość produkcji.

Efekty

Sprawdź jak taki projekt może wyglądać w Twojej firmie

Zamów darmową rozmowę z ekspertem od optymalizacji procesów. Sprawdzimy, gdzie leży problem i zaproponujemy rozwiązanie.
Zamów rozmowę telefoniczną