Zestaw analityczny Kaizen 4.0

Indoorway pomaga zespołom Lean dostarczając dokładnych danych do warsztatów oraz analiz mających na celu wdrożenie w organizacjach ciągłego doskonalenia

Zapytaj o ofertę

Zestaw pomiarowy dla działów Lean

Co wchodzi w skład zestawu?

Indoorway przekazuje zestaw lokalizatorów i odbiorników, którym można zmierzyć ruch zasobów na przestrzeni do 1000 m2. Dodatkowo, Indoorway daje dostęp do Panelu Klienta, w którym można stworzyć cyfrową mapę monitorowanego obszaru, oglądać ruch monitorowanych zasobów na żywo, rysować diagramy spaghetti, tworzyć mapy ciepła oraz odtwarzać ruch nagrany wcześniej.

Jakie wsparcie daje Indoorway?

Zespoły Lean dostają dostęp do standardowego zestawu wskaźników (np. czas przebywania w strefach, postoje vs ruch, przejazdy pomiędzy strefami), które mogą być udostępnianie jako surowe dane w postaci plików csv lub przetworzone dane w narzędziu analitycznym PowerBI. Inżynierowie Indoorway wspomagają również zdalnie przy instalacji oraz konfiguracji systemu aby zapewnić wymaganą jakość pomiarów.

Jakie odniosę korzyści?

Indoorway oszczędza bardzo dużo czasu, który obecnie jest przeznaczany na ręczne pomiary, a dodatkowo dostarcza dokładne dane w formacie cyfrowym, które nadają się do analizy. Dzięki temu, przeprowadzane analizy mają nieporównywalnie lepszą jakość niż jakakolwiek analiza migawkowa wykonywana metodami tradycyjnymi.

Wsparcie w analizach SMED

W jaki sposób przebiega takie wsparcie?

Jednym z częstszych zastosowań zestawu pomiarowego jest użycie go do pomiarów czasów przezbrojeń. Zespół Indoorway pomaga w odpowiednim przygotowaniu systemu do pomiarów oraz w interpretacji wyników.

Kiedy takie wsparcie jest w ogóle potrzebne?

Analizy SMED przeprowadza się obecnie na podstawie obserwacji na żywo lub analizy nagrań wideo. Jest to jednak bardzo pracochłonne, szczególnie jeśli niezbędna jest analiza wielu przezbrojeń. System Indoorway uzupełnia dane wizualne o dokładne wskaźniki przebywania w strefach przez poszczególne zasoby, umożliwia też automatyczne rysowanie diagramów spaghetti dla całego nagranego ruchu lub wybranych zasobów.

Jakie odniosę korzyści?

Analiza przy wykorzystaniu Indoorway dostarcza dużo dokładniejszych danych i pozwala podejść do tematu bardziej kompleksowo. Dzięki temu, opracowane rekomendacje dla produkcji mają dużo większe szanse na zastosowanie i poprawę OEE niż przy pomiarach opartych tylko o obserwacje.

Ciągłe doskonalenie na bazie danych

Jak to działa?

Rozwiązanie Indoorway jest idealnym narzędziem do wprowadzania oraz nadzorowania projektów Kaizen, ponieważ daje zespołom Lean dokładne dane o przebiegu procesów, które w tym momencie nie są nigdzie dostępne. Dane te są zbierane 24/7 i dostępne w postaci wskaźników szytych na miarę, co pozwala na wprowadzenie ciągłego doskonalenia w oparciu o dane, a nie tylko punktowe pomiary i obserwacje.

Jak to zmieni mój obecny sposób pracy?

W skrócie: mniej czasu na manualne zbieranie i przetwarzanie danych, a więcej czasu na analizę i planowanie konkretnych działań.

Jakie odniosę korzyści?

Oparcie planów na konkretnych liczbach umożliwia dokładniejsze oszacowanie korzyści biznesowych z prowadzonych projektów Kaizen i na tej podstawie wybór projektów priorytetowych.