Jak Przemysł 4.0 pomoże firmom zdobyć przewagę konkurencyjną?

Co kryje się za hasłem „Przemysł 4.0”? Odpowiedź jest jedna – potężna cyfryzacja przemysłu, bez której za chwilę fabryki nie będą mogły się obejść. Ba, nie będą miały szansy na przewagę konkurencyjną, zwłaszcza teraz w dobie pandemii COVID-19, gdzie określenie „czas to pieniądz” nabiera zupełnie nowego wymiaru. I tylko dostawcy technologii opierającej się na solidnej – ale przede wszystkim dokładnej i szybkiej – analizie jakościowych danych, będą w stanie zapewnić swoim kontrahentom podium w walce o klientów.

Skąd to wiemy?

Przemysł 4.0 w Indoorway jest obecny od początku naszej drogi. Dokładnie analizujemy rozwiązania, jakie niesie za sobą cyfrowa rewolucja. Oczywiście, wykorzystując do tego najnowsze technologie i dostępne narzędzia, czyli – Internet, możliwości przetwarzania w chmurze, zbieranie i analizowanie dużej ilości kompleksowych danych Big Data, sztucznej inteligencji, VR czy Internetu Rzeczy. Rozwiązania wynikające z tego ostatniego, czyli z Internetu Rzeczy, pozwalają na tworzenie zupełnie nowych modeli biznesowych. Są one ściśle zintegrowane z metodami Przemysłu 4.0, tworząc nową wartość dodaną, co przekłada się na optymalizację całego łańcucha dostaw – od zarządzania produkcją i magazynem po transport towarów do klientów. Dobrym przykładem jest nasz inteligentny czujnik lokalizacji, który zbiera i przetwarza wysokiej jakości dane o procesie produkcyjnym oraz ruchu pracowników i wózków transportowych w chmurze. Łącząc umiejętności eksperckie, wiedzę i sprawdzone praktyki projektowe, tworzymy potężny i kompleksowy system do rozwiązywania najbardziej złożonych wyzwań. Jeśli dodamy rzeczywiste dane o ruchu, podejmiemy mądre decyzje w celu poprawy wydajności procesów, lepszej alokacji zasobów i redukcji odpadów, a zarządzanie oparte na danych stanie się złotym standardem danego przedsiębiorstwa.

Rzeczywiste dane, które gwarantują sukces

Nasze doświadczenie we wdrażaniu systemów pozycjonowania i analizy ruchu w ponad 25 zakładach produkcyjnych współpracujących z Indoorway klientów takich jak m.in.: Lotte Wedel, Whirlpool, GKN Driveline,Michelin, Cetes Cosmetics, pokazuje, że wiedza o aktualnej lokalizacji zasobów fizycznych jest często brakującym ogniwem do automatyzacji zbierania danych w czasie rzeczywistym lub poprawienia wydajności procesów. W odpowiedzi na tego typu zapotrzebowanie stworzyliśmy autorski i unikalny na polskim rynku system oparty na ultraszerokopasmowej technologii (UWB). System Indoorway złożony jest nie tylko z czujników IoT, które tylko pozyskują dane, ale także dokonuje zaawansowanej analizy w chmurze, która może zapewnić wgląd w procesy zachodzące w firmach produkcyjnych i centrach dystrybucyjnych. Rozwiązanie ma na celu poprawę obsługi klienta i zwiększenie jego satysfakcji bez konieczności zagłębiania się w samą technologię, szanując przy tym jego czas w trakcie jej kompleksowego wdrażania end-to-end. To zupełnie nowa jakość zarządzania i duży krok w kierunku cyfrowej transformacji zakładów produkcyjnych. Technologia Indoorway usprawni więc pracę firm, które produkcję opierają na analizie big data lub podążają w tym kierunku.

Bazując także na doświadczeniach z wywiadów i rozmów z ponad setką firm, rozwiązanie Indoorway skutecznie zastępuje więc nieefektywne metody ręcznego pomiaru wydajności procesów, które opierają się na obserwacjach i dostarczają jedynie danych, które są w dużej mierze dość niskiej jakości. Pomiar automatyczny natomiast pozwala dokładnie określić skalę problemu. Podając za przykład - w jednym przedsiębiorstwie, w którym dokonywaliśmy analizy, dane pokazały, że po godzinie 18., kiedy większość kadry kierowniczej wychodziła z pracy, wydajność transportu wewnętrznego spadła o nawet 37 proc. Dodatkowo na podstawie tej samej analizy danych, udało się zredukować wiele odpadów procesowych i nieplanowanych przestojów produkcyjnych. Bez tak dokładnych danych byłoby to niemożliwe. Zgodnie z doświadczeniem Indoorway, samo wprowadzenie i monitorowanie standardowej trasy transportu wewnętrznego może zwiększyć wydajność produkcji o 10-30 proc.

Kontrola dostępu wspiera bezpieczeństwo 

Aby jeszcze efektywniej zarządzać pracą maszyn i ludzi, system Indoorway można także powiązać z innymi rozwiązaniami systemowymi. Przykładowo, jeśli zależy nam, aby również skupić się na utrzymaniu kontroli nad tym, co dzieje się w fabryce, system Indoorway można zintegrować ze sobą za pomocą interfejsu usługi sieciowej z systemem Nedap, który obsługuje tego typu rozwiązania. Wówczas system Nedap będzie reagował na zagrożenia i pozwoli strategicznie zarządzać bezpieczeństwem, kontrolując dostęp lub odcinając obszary, do których poszczególni pracownicy lub podwykonawcy nie powinni wchodzić.

Jest to doskonałe rozwiązanie dla branż, w których kontrola dostępu jest ważna dla ochrony ludzi, środowiska i zarządzania ryzykiem, które mają wpływ na zyski firmy. W tym przypadku integracja dwóch systemów - kontroli dostępu Nedap i systemu RTLS firmy Indoorway - umożliwia zarządzanie prawami dostępu i przydziela zasoby do wybranych obszarów w obiekcie przemysłowym na podstawie lokalizacji w czasie rzeczywistym i przypisanych zadań. Działa to w ten sposób, że np. gdy wózek widłowy wyposażony w lokalizator Indoorway zbliża się do określonych drzwi (czyli wjeżdża do obszaru aktywnego, w którym drzwi są otwierane), kontrola dostępu firmy Nedap, dzięki integracji z systemem WMS/ERP, zdecyduje się na udzielenie dostępu w czasie rzeczywistym, a sygnalizacja świetlna osobno powiadomi operatora, czy dojechał do właściwej pozycji. Dzięki automatyzacji przepływu informacji oraz integracji lokalizacji Indoorway z systemami produkcji i kontroli dostępu, pozwoli to całkowicie wyelim

Korzystając z technologii UWB, znamy dokładną lokalizację każdego monitorowanego zasobu w czasie rzeczywistym, ponieważ każdy zasób posiada lokalizator z unikalnym numerem ID, który jest przypisywany przez administratora do takich obiektów jak wózki, pojazdy, czy do poszczególnych pracowników. Oprogramowanie Indoorway tworzy wirtualne obszary, które są połączone odpowiednimi algorytmami, a uprawnienia są przechowywane w systemie kontroli dostępu.

Integracja obu systemów rozwiązuje w ten sposób problem kontroli procesu – pozwala określić, czy właściwy surowiec lub półprodukt dotarł do właściwej lokalizacji i czy nie ma błędu, który może prowadzić wstrzymania produkcji do czasu usunięcia zanieczyszczeń. Tego typu rozwiązanie może również lepiej chronić bezpieczeństwo pracowników i miejsca pracy.

Podsumowanie

Pokazany powyżej przykład integracji systemu Indoorway z systemem kontroli dostępu Nedap, efektywnie zmniejsza liczbę błędów, poprawia jakość i wydajność produkcji, ogranicza straty, optymalizuje czas zespołu i kierowników/liderów oraz tworzy bezpieczniejsze miejsce pracy.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę rozwiązania Indoorway i zobacz, w jakich obszarach sprawdza się technologia do lokalizacji ruchu zasobów i monitoringu procesów lub napisz do nas na contact@indoorway.com.

Przeczytaj również